Plant list HCommon Name(s):
  • English: Haworthia
Common Name(s):
  • English: Haworthia
Common Name(s):
  • English: Cathedral window haworthia
Common Name(s):
  • English: Zebra haworthia
Common Name(s):
  • English: Hottentot's Bedding
  • Afrikaans: Kooigoed; Hottentotskooigoed
Common Name(s):
  • English: Silver Bush Everlasting; Licorice plant
  • Afrikaans: Kooigoed
  • IsiXhosa: Imphepho; ubuhlungu
  • IsiZulu: Imphepho; ubuhlungu

Pages

Bottom Border