Plant list ICommon Name(s):
  • English: Coral flower
Common Name(s):
  • English: Fig-leaved morning glory
  • IsiXhosa: umabope
  • IsiZulu: Ikhambilesihlungu; Umkhokha Wehlathi
Bottom Border