Plant list PCommon Name(s):
 • Afrikaans: Bobbejaankos; Kragman; Sterkman; Kamoa
Common Name(s):
 • Afrikaans: Dikvoet; Bergkambroo; Bobbejaankambroo; Bobbejaankos; Ystervarkkambroo
Common Name(s):
 • English: Jacket Plum; Indaba Tree; Bushveld Cherry
 • Afrikaans: Doppruim
 • IsiXhosa: iliTye; umGqalutye
 • IsiZulu: umQhokwane; umVuma; iNdaba
 • Sesotho: Morobaliepe
Common Name(s):
 • English: Van Staden's Sceptre; Yellow Paranomus
 • Afrikaans: Geel Paranomus; Van Stadensepterboom
Common Name(s):
 • English: Christmas Bush; Weeping bride's bush
 • Afrikaans: Treurbruidsbos
 • IsiXhosa: Tshituku; Umhleza; Umphonyana
 • IsiZulu: umdleza; igololembuzi
 • Tshivenda: mufhanza; tshituku
Common Name(s):
 • English: Dune bride's bush
 • Afrikaans: Duinebruidsbos
 • IsiXhosa: umCilikishe
 • IsiZulu: umHlabambaza

Pages

Bottom Border