Plant list NCommon Name(s):
  • Afrikaans: Grass-leafed nerina
Common Name(s):
  • English: Forest Elder
  • Afrikaans: Bosvlier
  • IsiXhosa: iNgqota; isiKhali
  • IsiZulu: ingobese; isanywana; umKhobeza
  • Sesotho sa Leboa: motlhabare
Bottom Border