Plant list CCommon Name(s):
 • English: Black Storm; Desert Spray; Leafless Cadaba; Leafless Worm Bush
 • Afrikaans: Bloustam ; Bobbejaanarm ; Doubos ; Douwurmbos ; Gifhoutjie ; Rooistorm ; Rooistormbos ; Stormbos; Swartstorm ; Swartstormbos
 • IsiXhosa: Usitorhom
 • Setswana: Mfitshwana ; Mhitshwana ; Monnamontsho
 • Tshivenda: Mudiatsiwana ; Tshikuni
Common Name(s):
 • English: Cape Chestnut; Wild Chestnut
 • Afrikaans: Kaapse Kastaiing; Wildekastaiing
 • IsiXhosa: umBhaba; Umemezi; Umsitshana
 • IsiZulu: Umbaba; uMemezi omhlophe
 • Sesotho sa Leboa: Molalakgwedi; Mookêlêla
Common Name(s):
 • English: Cape laburnum; Wild laburnum
 • Afrikaans: Geelkeurboom; Kaapse Geelkeur
 • IsiXhosa: inDloli; umSitshana
 • IsiZulu: umKhiphampethu; inSiphane-enkulu
 • Tshivenda: Tmuhalika
Common Name(s):
 • English: Fork-spined Carissa; Red Num Num; Small Amatungulu
 • Afrikaans: Lemoenbessie; Num-numbessie
 • IsiXhosa: ibethamtunzi; incumncum
 • Sesotho sa Leboa: Morokolo
 • Setswana: Simboka
Common Name(s):
 • English: Karroo Num-num
 • Afrikaans: Karoonoem-noem
Common Name(s):
 • English: Natal plum; Big num-num
 • Afrikaans: Grootnoem-noem
 • IsiXhosa: umthungulu
 • IsiZulu: Amatungulu

Pages

Bottom Border