Plant list LCommon Name(s):
 • English: Ice plant; Mesem
 • Afrikaans: Vygie
Common Name(s):
 • English: Bird's brandy
 • IsiXhosa: uTywala bentaka
Common Name(s):
 • English: Ledebouria; Common squill
 • IsiXhosa: umledina; Inqwebebane
 • IsiZulu: Icubudwana
 • Sesotho: Bokhoe
Common Name(s):
 • English: Ledebouria
 • IsiXhosa: umledina
Common Name(s):
 • English: Wild Dagga; Lion's Ear
 • Afrikaans: Wildedagga; Duiwelstabak
Common Name(s):
 • English: Wild Dagga; Lion's Ear; Cape Hemp
 • Afrikaans: Wildedagga; Duiwelstabak
 • IsiXhosa: Imvovo; Umfinafincane
 • IsiZulu: Imunyamunyane; Utshwalabezinyoni Omncane
 • Sesotho: Lebake

Pages

Bottom Border