Plant list MCommon Name(s):
Common Name(s):
 • English: Copper Vygie; Fingerkanna
 • Afrikaans: Vingerkanna
 • USA: Coppery Mesemb; Red-flowered Iceplant; Croceum Iceplant
Common Name(s):
 • English: Dune koko-tree
 • Duinekokoboom
 • IsiXhosa: Umphono-phono
 • IsiZulu: Umphophonono
Common Name(s):
 • English: Wild squill; Blue squill; Blue hyacinth
 • Afrikaans: Blouberglelie; Blouslangkop
 • IsiXhosa: ugontsana; umasixabane
 • IsiZulu: Inguduza
 • Sesotho: kgerere
Common Name(s):
 • English: Umzimbeet
 • Umsambeet; Omsambeet
 • IsiXhosa: umKunye; Umsimbithi
 • IsiZulu: Umsimbithi; Umsimbithwa
Common Name(s):
 • English: Common Mimetes; Common Pagoda; Red Mimetes; Red Pagoda
 • Afrikaans: Rooistompie; Stompie

Pages

Bottom Border