Plant list SCommon Name(s):
 • English: Paintbrush lily; Blood Flower
 • Afrikaans: Rooikwas; Poeierkwas; Seeroogblom
 • IsiXhosa: umphompho wezinja
 • IsiZulu: isisphompho; umgola
 • Sesotho sa Leboa: Lekgokgoo; Thokgola
Common Name(s):
 • English: Karoo boer-bean; Small Boer Bean
 • Afrikaans: Karoo-boerboon; Kleinboerboontjie
 • IsiXhosa: umgxam; intiza; Umqongci
Common Name(s):
 • English: Weeping boer-bean
 • Afrikaans: Huilboerboon
 • IsiXhosa: umgxama; umaphipha; Ishimnumyane
 • IsiZulu: Ihluze; Umgxamu; Uvovo
 • Sesotho sa Leboa: Molope
Common Name(s):
 • English: Bush boer-bean; Forest Boer-bean
 • Afrikaans: Bosboerboon
 • IsiXhosa: umgxama; Umaphipha; umXamo
 • IsiZulu: umGxamu
Common Name(s):
 • English: Blue Lips
 • Afrikaans: Blou-lippe
 • IsiXhosa: isiThibothi
 • siSwati: mazabuka
Common Name(s):
 • English: Cat-thorn
 • Afrikaans: Katdoring; Bos-wag-'n-bietjie
 • IsiXhosa: isiphingo; uqapula; Umqapuma
 • IsiZulu: Isipingo; Umsondeza; Umthole

Pages

Bottom Border