Plant ListCommon Name(s):
 • English: Grass aloe
 • Afrikaans: Grasaalwyn
 • IsiZulu: Umakhuphulwane
Common Name(s):
 • English: French Aloe
 • Afrikaans: Fransaalwyn; Fransaalwee; Garaa
 • IsiXhosa: ikhala; ingamdodlo; umhlaba; unomaweni; intelezi
Common Name(s):
 • English: Tilt-head Aloe
 • Afrikaans: Spaansaalwyn; Slaphoring-aalwyn
 • IsiXhosa: ikhala
Common Name(s):
 • English: Coral Aloe
 • Afrikaans: Blouaalwyn; Makaalwyn; Gladdeblaaraalwyn
Common Name(s):
 • English: Fence aloe
 • Afrikaans: Heiningaalwyn
 • IsiXhosa: iKhalana; iKhalene; Inhlaba Empofu
 • IsiZulu: Empofu
Common Name(s):
 • English: Dune Aloe; Strand Aloe
 • Afrikaans: Strand-aalwyn
 • IsiXhosa: Ikhala
 • IsiZulu: Umhlaba

Pages

Bottom Border