Plant list BCommon Name(s):
 • English: Weeping sage
 • Afrikaans: Treursalie
 • IsiXhosa: Utile
Common Name(s):
 • English: False Olive
 • Afrikaans: Witolien; Basterolienhout
 • IsiXhosa: unGqeba
 • IsiZulu: iGqeba-elimhlope
 • siSwati: umBatacwepe
Common Name(s):
 • English: Butterfly Bush; Sagewood; Wild Sage
 • Afrikaans: Bergsalie; Kleinsalie
 • IsiXhosa: ilotana; igwangi; Cwangi
 • IsiZulu: Iloshana
 • Sesotho: Lelothwane
Common Name(s):
 • English: Bushy Bulbine
 • Afrikaans: Geelkatstert; Wildekopieva
 • IsiXhosa: Intelezi
 • IsiZulu: Ibhucu
 • Sesotho: Moetsa-mollo
Common Name(s):
 • English: Copaiva; Snake Flower
 • Afrikaans: Balsamkopieva; Geelkatstert; Kopieva; Wilde Kapiefa; Wildekopieva
 • IsiXhosa: intelezi; itswelemyoka
 • IsiZulu: ibhucu; ithethe Elimpofu
 • Sesotho: Khomo-ya-ntsuka; Moetsa-mollo; Pekane
Common Name(s):
 • English: Stalked bulbine; Cat's tail
 • Afrikaans: Geelkatstert; Kopieva; Rankkopieva; Wildekopieva
 • IsiXhosa: itswele lenyoka; utswelana
 • IsiZulu: Ibhucu

Pages

Bottom Border