Plant list CCommon Name(s):
 • English: Sour fig; Cape fig; Hottentots fig
 • Afrikaans: Hottentotsvy; Suurvy
 • IsiXhosa: unomatyumtyum; igcukuma
 • IsiZulu: Ikhambilamabulawo; umgongozi
Common Name(s):
 • English: Thorny bone apple; Mountain Pomegranate
 • Afrikaans: Doringbeenappel
Common Name(s):
 • English: Necklace vine; String of hearts
Common Name(s):
 • IsiXhosa: Umngana; Unobuthongwana
 • IsiZulu: Imbubu; Umbonisela
Common Name(s):
 • English: Hen and chickens; Spider plant
 • Afrikaans: Hen-met-kuikens
 • IsiXhosa: ujejane; isicakathi
 • IsiXhosa: Ujejane
 • IsiZulu: Iphamba

Pages

Bottom Border