Plant ListCommon Name(s):
 • English: Necklace vine; String of hearts
Common Name(s):
 • IsiXhosa: Umngana; Unobuthongwana
 • IsiZulu: Imbubu; Umbonisela
Common Name(s):
 • English: Hen and chickens; Spider plant
 • Afrikaans: Hen-met-kuikens
 • IsiXhosa: ujejane; isicakathi
 • IsiXhosa: Ujejane
 • IsiZulu: Iphamba
Common Name(s):
 • English: Bushtick Berry
 • Afrikaans: Bietou; Bosluisbessie
 • IsiXhosa: ulwamfithi; ilamfithi
 • IsiZulu: inkupheyana; itholonja
 • Sesotho: Motlempe; Ntloyalekxwaba
Common Name(s):
 • English: Horsewood
 • Afrikaans: Perdepis
 • IsiXhosa: umnukambile; umtuto; isifuta
 • IsiZulu: Umsanga; Unukambiba
 • Tshivenda: Mudedede; Murandela

Pages

Bottom Border